UDDANNELSE / EDUCATION

Kennel Jackstars har gennemført en del uddannelser indenfor opdræt af hunde. Du kan finde alle de væsentlige samt vores diplomer herunder, sammen med en kort information.

Kennel Jackstars have completed several educations of breeding dogs. You can find all the most important together with our diplomas hereunder, including a short information.

Opdrætteruddannelse / Breeder Education

 

Logoet herover betyder, at vi har gennemgået DKK's opdrætteruddannelse. Vi gennemførte begge kurset i april 2005. Kurset omhandler bl.a. genetik, kennelindretning, parring, drægtighed, fødsel, jura, mental udvikling etc. Du kan se Ingelise's diplom lige her og Lars' lige her.

Hvis du vil vide mere om opdrætteruddannelsen, kan du læse mere om den på DKK's hjemmeside.

The logo above means, that we have completed DKK's breeder education. We completed both the course in April 2005. The course deals in particular genetics, kennel fitting, mating, pregnancy, childbirth, law, mental development, etc. You can see Ingelise's diploma right here and Lars's right here.

If you want to know more about the breeder education, you can read more about it at on DKK's homepage.


Hundeholderuddannelsen / Dog Keeper Education

Ingelise har gennemført Hundeholderuddannelsen den 15. april 2018 hos DKK. Uddannelsen er en overbygning til Opdrætteruddannelsen. Du kan se diplomet lige her.

Ingelise has completed the Dog Keeper Education 15. April 2018 by DKK. The education is a superstructure to the Breeder Education. You can see the diploma right here.


Opdrætterseminar / Breeder Seminar

Vi deltog begge i et opdrætter seminar afholdt af DTK den 29. oktober 2017. Du kan se ingelise's diplom lige her og Lars's lige her.

We particpated both in a breeder seminar organised by DTK 28. October 2017. You can see Ingelise's diploma right here and Lars's right here.