Schweiss spor med Hodja

På denne side kan du se billeder og film fra vores arbejde med Schweiss spor. Jack Russlerne har en fænomonal god næse og er efter en kort træningsperiode i stand til, uden besvær, at gå et 400 - 600 meter 3 - 4 timer gammelt spor i skoven! De små jægere kan dog naturligvis ikke på noget tidspunkt blive optaget i Schweiss hunde registeret, da de er for små til at fastholde et eventuelt dyr.

Vi går disse spor fordi vi kan komme til prøver og få lidt konkurrence ud af det med ligesindede, og fordi det giver både os og vores hunde en masse gode oplevelser - og så får Russlerne jo brugt deres naturlige instinkter og anlæg for sporarbejdet - og de elsker det simpelthen :-)

Reglementet for Schweiss prøver kan du se lige her.

NYHED!

Jack Russell Terrierne har fået deres eget jagthornssignal. Signalet er komponeret af Per Iversen. Russlerne sender et taknemligt VOV til komponisten :-) Det er vi meget stolte af! Hornsignalerne bruges som afslutning på sporene - når ekvipagen har bestået sporet vel at mærke :-) Signalet kan høres her og noderne kan ses her.

Billeder og film

Billeder fra vores spordage kan du se her.

Du kan finde en film, der viser Hodja gå schweiss spor lige her.

Nyeste sporfilm med Hodja fra 17022016 ligger lige her.

Så er vi igang med 20 timers overnatningssporene - du kan se det seneste her.

Beståede prøver

Hodja har den 30. august 2014 været til Dansk Terrierklubs schweiss prøve i DTK's Kreds 9 og bestået med en 1. præmie i 400m./3t. spor og blev samtidig bedste 400m./3t. på dagen. Du kan se hans diplom lige her.

Hodja har den 15. november 2015 været til Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubs schweiss prøve i Alheden Plantage og bestået med en 1. præmie i 600m./3t. spor og blev samtidig bedste 600m./3t. på dagen. Du kan se hans diplom lige her.

Ingelise med Chanel / Ingelise with Chanel

Hodja er klar til jagten... / Hodja is ready for the hunt...


IN ENGLISH

On this page you can see pictures and movies from our work with Schweiss tracks. The Russells has a fenomenal good nose and after a short training capable for at track of 400 - 600 meter 3 - 4 ours old track in the forest. The small hunters can of course never be registered as an official Schweiss dog, because they are too small to hold the pray untill the hunter arrives.

We do this work with our dogs because of the competion we can have with other people with the same interest and because it gives us and our dogs a lot of good expierences - and the Russels are using their natural instincts and facilities for track work - and they love the work :-)

The danish rules for the Schweiss track work you can see right here - unfortunately only in danish, sorry :-)

NEWS!

The Jack Russell Terrier has got their own hunting signal. The signal are composed by Per Iversen. The Russels are sending a greateful VOV to the composer :-) We are very proud of our own signal! The signals are used when the tracks are finished - but only when the team has passed the track :-) You can hear the signal here.

Pictures and movies

Pictures from our track work you can find right here.

You can find a movie showing Hodja working with Schweiss tracks right here.

The newest trackmovie with Hodja from 17022016 can you find right here.

Now we have started with the 20 hours schweiss tracks over night. You can se the latest here.

Passed tests

Hodja has 30. August 2014 been to the Danish Nova Scotia Duck Tolling Retriever clubs schweiss test in DTK's Kreds 9 and has passed 400m./3t. track with a 1. price and became the best 400m./3t. of the day. You can see his diploma right here.

Hodja has 15. November 2015 been to the Danish Nova Scotia Duck Tolling Retriever clubs schweiss test and has passed 600m./3t. track with a 1. price and became the best 600m./3t. of the day. You can see his diploma right here.