Avlsstrategi for Kennel Jackstars

Formål

Jack Russell Terrieren blev oprindelig udviklet som en lille hurtig brugsterrier med et godt temperament og som ikke var aggressiv, var mentalt stabil og med en god social adfærd.
Formålet med Kennel Jackstars avlsstrategi, er at fastholde racens oprindelige formål og naturlige adfærd, og gerne kontinuerligt forbedre eksteriør, sundhed og mentale og sociale egenskaber på vores opdræt af Jack Russell Terriere, så vores opdræt problemfrit kan fungere ude hos familierne, samt at de kan anvendes til en bred vifte af aktiviteter.

Det vil vi være kendt for

Mål

Handlingsplaner

Sundhed
Alle hunde i avl hos Kennel Jackstars er undersøgt og fundet fri for:

I videst muligt omfang vil dette også gælde de hanner vi anvender externt, som partner til vores tæver.

Alle hunde Kennel Jackstars anvender i avl, er til regelmæssigt dyrlægecheck i forbindelse med kontinuerlige vaccinationer og drægtighed.

Alle hvalpe er sundhedschecket og gennemvaccineret hos vores dyrlæge før levering mod:

Kennel Jackstars har fast dyrlæge tilknyttet (Holstebro Dyrehospital).

Sociale egenskaber
Vi sikrer gennem intensiv socialisering af hvalpene, fra de er født til de forlader os 8 uger gamle, at de vil kunne fungere perfekt både som familiehund og som brugshund hos deres nye ejere.

Mentalitet
Vi sikrer gennem selektering på temperamentet af de hunde der anvendes i avl hos Kennel Jackstars, både hanner og tæver, at racens omgængelighed og naturlige adfærd fastholdes.

Eksteriør
Alle hunde Kennel Jackstars anvender i avl er bedømt af flere forskellige dommere, både på internationale og nationale udstillinger hos både DKK og DTK, samt på udenlandske udstillinger, for at sikre en så bred vurdering af vores hundes eksteriør og mentalitet som muligt. Hunde der som minimum ikke opnår en 2. præmie på udstilling, vil ikke blive anvendt i avl.

Matadoravl
For at sikre den genetiske variation generelt, vil hanner der har nået matadoravlsgrænsen for Jack Russell Terriere ikke blive anvendt. Den enkelte avlshans matadoravlsgrænse kontrolleres på Hundeweb før parring i hvert enkelt tilfælde.

Indavl
Vi gennemfører altid en fiktiv parring i Hundewebs database før fysisk parring, for at sikre at indavlskoefficienten ikke overstiger DKK's anbefaling på 6.25%. Kennel Jackstars tilstræber at indavlskoefficienten på den valgte avlskombination er så lav som muligt, og gerne 0. Dette er ikke altid muligt grundet for høje koncentrationer af avl efter enkelte hanner, men vi gør hvad vi kan for at undgå indavl.


Kennel Jackstars
25. juni 2015